บริการของเรา

Our Services

ที่ Amara Clinic เราใส่ใจในทุกเคส ตั้งแต่ก่อนการรับบริการจนไปถึงหลังการรักษา พร้อมมีบริการ After Care Service คอยดูแลผู้รับบริการทุกท่าน โดยมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำปรึกษาอย่างถูกต้องและเหมาะสม เราใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรอง เพื่อผลการรักษาที่ดีที่สุด